Nos Rabbins

Nos Rabbins

Av Beth Din: Rabbi Yonasan Binyomin Weiss

Dayan Dovid Refoel Banon (Dayan of the Lubavitch & Kehila Sepharadi)

Dayan Berl Bell (Dayan of Kehilas Lubavitch)

Dayan Ephraim Chaim Cremisi

Dayan Aryeh Posen

Dayan Yoel Chonon Wenger

Chief Sefardi Rabbi of Quebec: Rav David Sabbah

Dayan Wolfe Ber Lerner (Belzer Dayan)

Harav Wosner (Skvere)