514.739.6363
Shushan Purim | Parashat TzavShabbat Ends: 8:01pm

Meet Our Rabbis

Meet Our Rabbis

Av Beth Din: Rabbi Yonasan Binyomin Weiss
Dayan Dovid Refoel Banon (Dayan of the Lubavitch & Kehila Sepharadi)
Dayan Berl Bell (Dayan of Kehilas Lubavitch)
Dayan Ephraim Chaim Cremisi
Dayan Wolfe Ber Lerner (Belzer Dayan)
Dayan Aryeh Posen
Dayan Yoel Chonon Wenger
Harav Wosner (Skvere)